19.11.2021

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää nähtävillä olevasta sisäliikuntahallin asemakaavamuutoksesta asukastilaisuuden

Lappeenrannan kaupunki on asettanut uutta sisäliikuntahallia koskevan asemakaavamuutoksen nähtäville ja järjestää nyt aloitusvaiheen ennakkokuulemisen kaavasta. Nähtäville on asetettu asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto. Kaava on nähtävillä 19.11.-9.12.2021 välisen ajan, jolloin siitä voi jättää kirjallisen mielipiteen.

Kaava on nähtävillä Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla sekä asiakaspalvelukeskus Winkissä. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta postitse, asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai sähköpostitse kuulemisaikana.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden sisäliikuntahallin rakentaminen sekä alueella sijaitsevan lämmitettävän jalkapallokentän uusiminen. Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaan mukaan halli on tarkoitus rakentaa ammattiopiston kentän välittömään läheisyyteen.

- Asemakaavamuutoksella halutaan mahdollistaa alueen kehittäminen liikuntatoimintoja ja suuria yleisötapahtumia palvelevana alueena, Hautamaa täydentää.

Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt keväällä 2021 Lappeenrannan kaupunginvaltuuston 26.10.2020 tekemän päätöksen mukaisesti.

- Kaavan laatiminen on käynnistynyt kaupungin aloitteesta ja sitä valmistellaan suunnitellussa aikataulussa. Lopullisen päätöksen sisäliikuntahallin rakentamisesta tekee kaupunginvaltuusto ensi vuonna 2022.

Alueella sijaitseva Arboretum huomioidaan suunnittelussa

Alueella sijaitseva arboretum on perustettu vuonna 1980 tohtori Kalervo Ohelan vuonna 1978 tekemän valtuustoaloitteen pohjalta ja se ulottuu vesitornilta aina Lepolankadulle saakka, jakautuen Valtakadun molemmille puolille.

- Arboretum on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Alueen kaupunkikuvallisesti merkittävä rooli huomioidaan kaavoituksessa, Hautamaa kertoo.

Tekonurmikenttä tulee siirtymään hallin rakentumisen seurauksena nykyisestä sijainnistaan idempään, Lauritsalan suuntaan, jolloin pieni osa nykyisestä Arboretumin puistoalueesta muutetaan kentän käyttöön. Muu Arboretumin alue säilytetään ennallaan mukaan lukien kentän länsipuolella sijaitseva lasten liikennepuisto.

- Nykyistä jalkapallokenttää tullaan siirtämään noin 40 metriä idemmäksi. Kenttä sijoittuu lähelle hallia, jolloin vaikutukset arboretumiin jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Sisäliikuntahallin asemakaavasta järjestetään asukastilaisuus

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 30.11.2021 klo 16.30 – 17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-sovelluksen avulla. Kaikille avoimeen asukastilaisuuteen pystyy liittymään asemakaavan verkkosivujen kautta lataamatta ohjelmaa erikseen. Tilaisuuden alussa suunnittelijat esittelevät asemakaavaluonnosta. 

Kaavan esittelyosuus tallennetaan asemakaavan verkkosivuille tekstitettynä katsottavaksi myöhemmin. Esittelyn jälkeen osallistujien toivotaan esittävän suunnittelijoille kysymyksiä nähtävillä olevasta kaavasta.

- Asukastilaisuudet ovat asukkaille loistava mahdollisuus tulla kertomaan mielipiteensä kaavasta ja sen vaikutuksista suoraan suunnittelijoille. Tilaisuudessa voidaan tarkastella asiaa yhdessä eri näkökulmista ja vaikuttaa lopputulokseen, Hautamaa vinkkaa.

Asemakaavaluonnosta tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella sekä laaditaan asemakaavaehdotus. Kaavaehdotus käsitellään ja hyväksytään kaupunkikehityslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa ja se asetetaan uudelleen nähtäville.

Kaava-aineistot pidetään nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Ajankohtaista

Siirry uutisarkistoon
  • Näytä lisää