14.1.2020

Lappeenrannan monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rahoitukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan helmikuun 2020 loppuun saakka

Kisapuiston jäähalli ja tekojäärata ilmasta kuvattuna

Lappeenrannan monitoimiareena ja sisäliikuntahalli -hankkeen työryhmän kokouksessa 14.1. päätettiin, että monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin rahoituksen osalta tehdään vielä lisätyötä. Työhön sisältyvät myös Liiga-SaiPa Oy:n kanssa käytävät neuvottelut koskien SaiPan rahoitusosuuksia areenaan liittyen. Rahoitusten osalta neuvottelut pyritään saamaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä.

Monitoimiareenaa koskien on valmisteltavana edelleen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kolme (3) vaihtoehtoa: uusi monitoimiareena Kisapuistoon tai keskustan alueelle Lappeenkadulle tai nykyisen jäähallin peruskorjaus. Lappeenkadun ja Kisapuiston vaihtoehdoissa uudessa areenassa olisi katsojapaikkoja noin 5000 hengelle ja 21 aitiota.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Ilkka Oksmanin mukaan selvitystyön perusteella Lappeenkadun vaihtoehdossa areena voitaisiin toteuttaa ilman Lappeenkadulle rakennettavaa kantta.

– Lappeenkadun vaihtoehdossa areenan tilojen suunnittelua on tehostettu niin, että rakennus voidaan sijoittaa Lappeenkadun ja Mutkakadun väliin ilman kansirakennetta. Areenasta aiheutuviin katuverkon muutoksiin ja muuhun infraan liittyvät kustannukset pienentyisivät merkittävästi alkuperäiseen arvioon nähden.

Oksman kertoo, että Lappeenkadun vaihtoehdossa areenan hinta-arvio on tämänhetkisen tiedon mukaan noin 35 miljoonaa euroa. Infran kustannukset olisivat puolestaan 5,4 miljoonaa ja tontin hankintakustannukset noin 4 miljoonaa euroa. Aiemman arvion mukaan areenan kustannukset olivat noin 37 miljoonaa euroa ja Lappeenkadulla kansi ja muut infraan tehtävät muutokset 14 miljoonaa euroa ja tontin hankintakustannukset 6 miljoonaa euroa.

Kisapuiston vaihtoehdossa areenan hinta olisi sama kuin Lappeenkadulla eli noin 35 miljoonaa euroa. Junaradan ali rakennettava tieyhteys, parkkialueen asfaltoinnit, hulevedet ja muut infraan liittyvät työt maksaisivat tämänhetkisen arvion mukaan noin 6,8 miljoonaa euroa.

- Olemme kuitenkin tutkineet myös muita halvempia tieyhteysratkaisuja junaradan alitusta korvaamaan. Korvaava yhteys Kisapuistoon voitaisiin tehdä alustavien kaavailujen mukaan joko Parkkarilankadun tai Lepolankadun suunnasta, jolloin 6,8 miljoonan euron sijaan kustannukset laskisivat 3,6–4 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi Kisapuiston vaihtoehdossa vanhan pääjäähallin paikka muutettaisiin pysäköintialueeksi. Parkkialueen käyttöönottokustannukset ajoväylineen olisivat 750 000 euroa.

– Kisapuiston vaihtoehdossa alueen ulkoilureitti säilyisi. Lisäksi Parkkarilan ja Lepolan alueen omakotialueen ja muun asutuksen viihtyvyys parantuisi, sillä Kisapuistoon olisi osoitettavissa uusi hyvin toimiva ja turvallinen tieyhteys, jossa ympäröivä asutus otetaan nykyistä paremmin huomioon.

Sisäliikuntahallia kaavaillaan ammattikoulun tekonurmen viereen

Selvitystyön perusteella sisäliikuntahallille toiminnallisesti paras paikka olisi ammattikoulun lämmitettävän tekonurmikentän viereinen alue, jossa on hyvin tilaa sekä kentälle että hallille. Sisäliikuntahalli rakennettaisiin kentän viereen. Kenttä siirtyisi hallin myötä puolestaan hieman nykyisestä sijainnistaan idempään Lauritsalan suuntaan.

Sisäliikuntahalli voitaisiin toteuttaa 3 miljoonaa euroa alkuperäistä hankesuunnitelman arviota edullisemmin. Tämänhetkinen hinta-arvio hallille on 5,5 miljoonaa euroa.

Oksmanin mukaan hallin sijoittaminen ammattikoulun kentän viereen hyödyttäisi varsinkin lähialueen toimijoita.

– Tavoitteena on, että hallista tulisi valtakunnallisesti merkittävä moniurheilu- ja tapahtumakeskus, jossa olisi monipuoliset sisäliikuntatilat ja muun muassa 200 metrin yleisurheilun kiertävään juoksurataan ja muihin suorituspaikkoihin perustuva virallinen sisähallimitoitus, joka olisi valtakunnallisesti kisojen saamisen kannalta Lappeenrannalle ehdoton etu.

- Sisäliikuntahalli palvelisi hallin käyttäjien ohella muun muassa lähikoulujen oppilasliikuntaa ja tekonurmikentän käyttäjiä. Lisäksi se voisi toimia myös oheisharjoittelupaikkana Kimpisessä järjestettäville kansainvälisille ja kansallisille kilpailuille. Lisäksi halli sijaitsisi hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Haussa kaupunkikokoon sopivat ratkaisut

Ilkka Oksmanin mukaan monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin selvitystyössä on etsitty mahdollisimman optimaalisia Lappeenrannan kaupunkikokoon sopivia ratkaisuja.

– Olemme tutkineet parhaita olemassa olevia käytäntöjä sekä uusia ja edullisempia malleja. Kummassakin hankkeessa kustannusten säästöt ovat miljoonaluokkaa, kun vertaa nykyisiä hinta-arvioita aiempiin. Hankkeet tulisivat olemaan valtakunnallisia, joten niille olisi myös saatavissa merkittävästi valtionavustusta.

Selvitystyö hankkeiden rahoituksien osalta valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen toimitilakunta käy läpi lopputyötä kaupunginhallitusta varten. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ja pyytää tarvittavat lausunnot eri vastuualueilta, myös kaavapuolelta. Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää maalis-huhtikuun aikana hankkeista ja ottaa samalla kantaa vanhan jäähallin peruskorjaukseen.

Lappeenkadun ja Kisapuiston monitoimiareenan vaihtoehdoista sekä sisäliikuntahallista on tuotettu luonnoskuvia asukkaita, luottamushenkilöitä ja avointa keskustelua sekä rahoitusneuvotteluja varten.


Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen ja kaupungin toimitilatoimikunnan pj. Risto Kakkola,
puh. 040 763 5780

Lappeenrannan Toimitilat Oy, projektijohtaja Ilkka Oksman,
puh. 0400 753 504

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Ajankohtaista

Siirry uutisarkistoon
  • Näytä lisää