4.5.2021

Lappeenrannan sisäliikuntahallin ja Amiksen kentän peruskorjauksen hankesuunnittelu on aloitettu

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti lokakuun 2020 lopussa, että uusi sisäliikuntahalli rakennetaan Armilan kaupunginosaan ammattikoulun kentän viereen ja samalla lämmitettävä jalkapallokenttä peruskorjataan.

Molempien hankkeiden suunnittelijat on valittu ja suunnittelu aloitettu niin, että hankesuunnitelmat olisivat valmiit viimeistään lokakuuhun mennessä. Kaupunkisuunnittelu on aloittanut valtuuston edellyttämän asemakaavamuutoksen valmistelun luontoselvityksineen ja vaikutusarviointeineen.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan suunnittelualueen luontoselvitystä ja muita kaavoituksen taustaksi tarvittavia selvityksiä laaditaan parhaillaan.

– Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset muun muassa kaupunkikuvaan, alueen luontoarvoihin sekä liikenneverkkoon ja pysäköintiin.

Hallin ja kentän alueelle tehdään ympäristösuunnitelma

Sisäliikuntahalli sijoittuu Amiksen jalkapallokentän viereen urheilukenttäalueelle, joka on arboretumin keskellä Valtakadun eteläpuolella. Arboretum käsittää Valtakadun pohjoispuolella Pappilanpellon alueen sekä Valtakadun eteläpuolella vesitornin ja Lepolankadun välisen alueen. Lasten liikennekaupunki on osa arboretumia, joka on kooltaan yhteensä noin 14,5 hehtaaria.

Jalkapallokenttä siirtyy hallin myötä nykyisestä sijainnistaan idempään, Lauritsalan suuntaan, jolloin se osa nykyisestä arboretumin puistoalueesta muutetaan kentän käyttöön. Arboretumiin kuuluva, hiljattain kunnostettu lasten liikennekaupunki ja kaikki muut arboretumin alueet jäävät ennalleen nykyisessä muodossaan. Lasten liikennekaupunki erotetaan sisäliikuntahallin länsipään pysäköintialueesta aidalla tai kasvillisuudella.

– Sisäliikuntahallin koko on pidetty suunnittelussa edelleen hyvin kompaktina ja jalkapallokenttää siirretään nykyisestä sijainnista mahdollisimman lähelle hallia niin, että vaikutukset muuhun ympäristöön ja arboretumiin jäävät niin vähäisiksi kuin mahdollista, Lappeenrannan Toimitilojen projektijohtaja Ilkka Oksman taustoittaa.

Jalkapallokentän siirtyessä itään päin sen pääty siirtyy tämänhetkisten suunnitelmien mukaan arboretumin alueelle noin 40 metrin matkalla eli arboretumista noin 4 200 m2 muokataan kentän tarpeisiin. Se tarkoittaa, että arboretumin kokonaispinta-alasta poistuisi noin 3 prosenttia.

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilaisen mukaan poistuvalla arboretumin alueella kasvaa nykyisin pääosin vaahteroita ja mäntyjä.

– Alueella on myös muutamia muistopuiksi istutettuja puita, joista osa on melko nuoria ja mahdollisesti siirrettävissä toiseen paikkaan.

Koko hankealueelle tehtävän tarkemman ympäristösuunnitelman yhteydessä selvitetään liikuntahallihankkeen vaikutuksia esimerkiksi arboretumin puistomaisemaan, katuympäristöön sekä kasvillisuuteen ja kulkureitteihin.

Ympäristösuunnittelun avulla sisäliikuntahallin ja kentän ympäristö maisemoidaan niin, että ne liittyvät mahdollisimman luontevasti ympäröivään ympäristöön ja puistoalue on myös jatkossa viihtyisä ja vehreä ja siellä on toimivat kulkureitit.

– Ympäristösuunnitelman laatiminen aloitetaan toukokuussa inventoimalla alueen nykyinen puusto ja kasvillisuus. Puuston kartoituksessa käytetään ulkopuolisen arboristin asiantuntemusta.

– Suunnittelun edetessä selviää, millä laajuudella ja millä tavoin puistoa rakennustöiden viimeistelyvaiheessa ennallistettaisiin. Lisäksi suunnittelussa määritetään myös periaatetasolla millaisia korvaavia istutuksia ja toimenpiteitä poistuvan puuston ja kasvillisuuden tilalle tultaisiin tekemään, Ratilainen kertoo.

Sijoituspaikka tarjoaa synergiaetuja

Sisäliikuntahallin sijoituspaikkavaihtoehtoina ennen päätöksentekoa tutkittiin Harapaisen, Ratsumestarin, Juvakan ja Kirkkoherranlahden nurmikenttiä sekä Kimpisen alanurmikenttää, poistuvan paloaseman tonttia, Kisapuistoa ja Opintien aluetta. Valtuusto kuitenkin päätyi yksimielisesti sijoittamaan hallin Amiksen alueelle.

Ilkka Oksmanin mukaan sisäliikuntahallin sijainti Amiksen lämmitettävän jalkapallokentän vieressä mahdollisimman lähellä kaupungin keskustaa ja vieressä olevia isoja oppilaitoksia on monella tapaa paras vaihtoehto.

– Halli sijoitetaan nyt paikkaan, jossa sen päivä-, ilta- ja viikonloppukäyttö on mahdollisimman tehokasta ja liikenneyhteydet ovat hyvät.

Tärkeä kriteeri päätetylle sijaintipaikalle oli myös ammattiopiston ja Kimpisen koulun läheisyys. Kimpisen koulun ja urheilutalon tilat eivät pelkästään riitä kahden ison oppilaitoksen yli 3 200 opiskelijan sisäliikuntatilatarpeisiin.

– Oppilaitokset saavat sisäliikuntatunteja varten tilaa, ja tuntien ansiosta halli saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön myös päiväaikaan.

– Oppilaita ja muitakin asukkaita ajatellen tutkimme Pohjolankadun suunnalta selkeää kevyen liikenteen reittiyhteyttä hallille ja kentälle, Oksman toteaa.

Sisäliikuntahallin sisäänkäynti suunnitellaan selkeäksi ja esteettömäksi, ja sen pukutilat sijoitetaan siten, että ne palvelevat optimaalisesti myös tekonurmikentän käyttäjiä.

Paikalliset seurat nostivatkin ennen päätöksentekoa kerätyissä lausunnoissaan sijaintipaikan eduksi juuri sijainnin tekonurmikentän yhteydessä ja sen mukanaan tuomat hyödyt.

Myös liikuntajohtaja Pasi Koistinen näkee sijoituspaikan yhtenä keskeisenä perusteena liikuntapaikkojen yhteiskäytön.

– Kenttää käyttävät voivat hyödyntää muun muassa sisähallin pukutiloja, sosiaalitiloja sekä suunniteltuja kahviotiloja. Päätetyllä sijoituspaikalla saavutetaan myös synergiaetuja urheilutalon ja uimahallin sekä Kimpisen urheilupuiston kanssa.

Alueella on tarpeeksi pysäköintimahdollisuuksia isompiinkin tapahtumiin

Projektijohtaja Ilkka Oksman kertoo, että uuden sisäliikuntahallin ja tekonurmikentän yhteyteen varataan pysäköintitilaa lähinnä kyseisten liikuntapaikkojen käyttäjiä varten.

– Kentän ja hallin viereen mahtuu riittävästi autopaikkoja normaalia päivä- ja iltakäyttöä varten sekä tapahtumatoimitsijoiden ja muiden järjestäjien käyttöön. Hallin länsipäätyyn on tulossa noin 40 autopaikkaa, kadunvarsipysäköintiä noin 30 autolle ja saattoliikennepaikka.

Oksman korostaa, että hallissa järjestettävät yleisöä houkuttelevat isot tapahtumat järjestetään päiväkäytön ulkopuolella ja viikonloppuisin, jolloin voidaan hyödyntää keskustan muita pysäköintimahdollisuuksia.

– Kimpisen ja urheilutalon isojen tapahtumien tapaan suurien tapahtumien pysäköintitarpeisiin voidaan vastata kävelymatkan päässä olevilla keskustan parkkitaloilla sekä muilla lähialueen ja keskustan pysäköintimahdollisuuksilla.

– Esimerkiksi Armilan terveysaseman 140 auton paikkaa vetävää ja viikonloppuisin pääasiassa tyhjää parkkialuetta.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä nostaa esiin myös Juvakan kentän, jota voitaisiin tarvittaessa sovittaa hallin ja kentän pysäköintitarpeisiin.

– Juvakan kenttäalueesta osa voisi muuttua pysäköintialueeksi, muu osa rakennettaisiin laadukkaaksi lähiliikuntapuistoksi ja viheralueeksi.

Sisäliikuntahallihankkeen etenemistä voi seurata sen omalta verkkosivustolta, jossa voi esittää myös kysymyksiä ja lukea vastauksia jo esitettyihin hallihankkeeseen liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

Hankesuunnittelusta:

Lappeenrannan Toimitilat Oy, projektijohtaja Ilkka Oksman,
puh. 0400 753 504, ilkka.oksman(a)lappeenranta.fi (tavoitettavissa 13.5. alkaen)

Lappeenrannan Toimitilat Oy, toimitusjohtaja Mikko Hietamies
puh. 0400 509 611, mikko.hietamies(at)lappeenranta.fi

Kaavoituksesta:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä,
Puh. 040 653 0745, maarit.pimia(at)lappeenranta.fi

Ympäristösuunnitelmasta:

Kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen,
puh. 040 653 0935, laura.ratilainen(at)lappeenranta.fi

Ajankohtaista

Siirry uutisarkistoon
  • Näytä lisää