Usein kysyttyä

Heräsikö kysymyksiä? Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tai lähetä oma kysymyksesi.

Lähetä viesti

Eikö olisi paras (ja halvin) ratkaisu rakentaa sisäliikuntahalli purettavan paloaseman tontille (tilaa 140x140 m) ja tekonurmi voisi jäädä paikalleen?

 

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 päättänyt, että sisäliikuntahalli sijoitetaan Amiksen lämmitettävän jalkapallon tekonurmikentän viereen. Sijaintipakkavaihtoehtoja oli hankkeen alustavassa suunnitteluvaiheessa useita ja niistä on päädytty tähän vaihtoehtoon eikä muita vaihtoehtoja enää selvitetä.

Valtuuston päätöksen mukaisesti alueella on aloitettu asemaakaavan muutoksen valmistelu sekä valittu suunnittelijat sisäliikuntahallin ja jalkapallokentän hankesuunnittelua varten. Hankesuunnitelmat valmistuvat lokakuun lopulla. Asemakaava valmistuu myös vuoden loppupuolella päätettäväksi ja sen valmisteluun liittyy normaali laaja naapureiden, eri tahojen, asukkaiden ym. kuuleminen sekä tarvittavat luontoselvitykset puistoalueisiin liittyen.

 

Kun Sampo-ammattikoulua parhaillaan remontoidaan, voisiko siinä yhteydessä tehdä Amiksen palloilijoille sosiaalitiloja? Eikö sisäliikuntahallille sopivampi paikka olisi purettavan paloaseman tontti?

 

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2020 päättänyt, että sisäliikuntahalli sijoitetaan Amiksen lämmitettävän jalkapallon tekonurmikentän viereen. Sijaintipakkavaihtoehtoja oli hankkeen alustavassa suunnitteluvaiheessa useita ja niistä on päädytty tähän vaihtoehtoon eikä muita vaihtoehtoja enää selvitetä.

Valtuuston päätöksen mukaisesti alueella on aloitettu asemaakaavan muutoksen valmistelu sekä valittu suunnittelijat sisäliikuntahallin ja jalkapallokentän hankesuunnittelua varten. Hankesuunnitelmat valmistuvat lokakuun lopulla. Asemakaava valmistuu myös vuoden loppupuolella päätettäväksi ja sen valmisteluun liittyy normaali laaja naapureiden, eri tahojen, asukkaiden ym. kuuleminen sekä tarvittavat luontoselvitykset puistoalueisiin liittyen.

Sisäliikuntahallin tilaohjelmaan sisältyvät jalkapallokentän tarvitsemat pukutilat. Sampon peruskorjaushankkeeseen ei sisälly liikuntatiloja eikä niille tai jalkapallokentälle pukutiloja. Sen sijaan Sampon ja myös Kimpisen koulun liikunnanopetus tulee käyttämään suurelta osin sisäliikuntahallin tiloja urheilutalon ohella sisäliikuntatuntien aikana syksystä kevääseen. Sisäliikuntahallin ja jalkapallokentän sijainti vierekkäisyys samalla urheilualueen tontilla luo erittäin merkittäviä synergiaetuja kunnossapidon, yhteiskäytön, siirtymisten ja tapahtumatoiminnan kannalta. Lisäksi niiden sijainti lähellä em. isoja kouluja, urheilutaloa ja Kimpisen urheilukeskusta ovat olleet ratkaisevia tekijöitä sijaintipaikkapäätöksessä.

 

Miksi tänne lähetettyjä kysymyksiä muutetaan radikaalisti ennen kuin niihin vastataan?

 

Oikoluemme kaikki saapuneet kysymykset, ja tarvittaessa muotoilemme niitä. Emme kuitenkaan puutu tekstissä esitettyyn varsinaiseen kysymykseen. Kysymyksiä saattaa myös tulla samasta aiheesta useita, mutta eri tavoin esitettyinä. Pyrimme siis muotoilemaan kysymykset mahdollisimman yksinkertaisiksi ja selkeiksi, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia sivun kävijöitä.

 

Miten sisäliikuntahallin pysäköintijärjestelyt toteutettaisiin isompien tapahtumien kohdalla?

 

Sisäliikuntahalli tulee tukeutumaan keskusta-alueen muuhun pysäköintiin, kuten Kimpisen urheilukenttäkin isoissa tapahtumissa. Tekonurmikentälle ja sisäliikuntahallille tulisi autopaikkoja vain niiden arkikäyttäjille.

Pysäköintiä ja kevyen liikenteen väyliä tarkastellaan ja ne suunnitellaan asemakaavamuutoksen yhteydessä laajempana kokonaisuutena ottaen huomioon Armilan sairaalan, Armilankadun ja Pohjolankadun alueet ja tarpeet. Armilan sairaalan alueella on ilta- ja viikonloppujen aikana runsaasti vapaata tilaa ja myös Saimaan ammattiopisto Sampon parkkialueet ja muut yleiset parkkialueet Pohjolankadun varrella olisivat käytettävissä.

 

Mitä tapahtuu alueen lähistöllä sijaitsevalle lasten liikennepuistolle?

 

Sisäliikuntahallin rakentaminen ei vaikuta nykyisen tekonurmikentän länsipäädyssä sijaitsevan lasten liikennepuiston toimintaan.

 

Miten sisäliikuntahallin rakentaminen vaikuttaa nykyiseen alueella sijaitsevaan tekonurmikenttään?

 

Lämmitettävää kenttää siirretään nykyisestä kohdastaan noin 50–60 m Parkkarilan kaupunginosan suuntaan, puiston suuntaan. Samalla kenttä valaistuksineen peruskorjataan energiatehokkaammaksi ja sen reunalle varataan tilaa siirtokatsomoille.

 

Ketä varten sisäliikuntahalli rakennettaisiin?

 

Hallilla tulee olemaan erittäin moninainen asiakaskunta. Se suunnitellaan mm. yleisurheilun lajiharjoittelua ja sisähallikilpailuja ja leirejä varten. Lisäksi halli soveltuu pesä- ja jalkapallon talviaikaiseen harjoitteluun sekä muunneltavuutensa ansiosta myös esim. salibandyyn, futsaliin, koripalloon, sulkapalloon, sisäratapyöräilyyn, golfin lyöntiharjoitteluun, kunto- ja terveysliikuntaan ja hyvin erilaisiin tapahtumiin.

Sisäliikuntahalli parantaa ja lisää myös merkittävästi vieressä olevien oppilaitosten sisäliikuntatuntien järjestämisolosuhteita. 

 

Oliko sisäliikuntahallille muita sijoitusvaihtoehtoja kuin ammattikoulun kenttä?

 

Suunnitteluvaiheessa olivat sijoitusvaihtoehtoina mm. Kisapuisto, Harapaisen urheilukentän alue, Ratsumestarin kentän alue sekä Ainonkadun varrella lähellä Myllysaarta oleva Kirkkoherranlahden kenttä.

Ammattikoulun kentän viereinen sijaintipaikka todettiin kuitenkin toiminnallisesti sekä saavutettavuuden kannalta parhaaksi sijoituspaikaksi.

 

Miksi Lappeenrantaan tarvitaan sisäliikuntahalli? Eikö urheilutalo riitä?

 

Monipuolinen liikuntaan ja urheiluun suunniteltu sisäliikuntahalli täydentää ja lisää kaupungin sisäliikuntaolosuhteita.

Yleisurheilun lajitoiminnalle soveltuvien tilojen puute on jo pitkään ollut Lappeenrannassa haaste, johon sisäliikuntahalli tarjoaa laadukkaat tilat. Sisäliikuntahallia onkin suunniteltu yhteistyössä seurojen kanssa esimerkiksi yleisurheilun, pesäpallon ja osin myös jalkapallon harjoittelu- ja harrastustarpeita varten. Lisäksi halli varustetaan mm. salibandyä, futsalia ja koulujen monipuolista sisäliikuntaa varten. Halli soveltuu myös esim. isoihin kunto- ja terveysliikuntatapahtumiin, lasten monipuoliseen ja laajaan liikunta- ja urheilukoulutoimintaan, seniori- ja työkykyliikuntaan, erityisryhmien liikuntaan ja golfin talviaikaiseen lyöntiharjoitteluun.

Urheilutalon palloiluhalli on muun muassa sisäpalloilulajien pääpaikka ja sen eri tiloilla on toisenlainen käyttötarkoitus ja asiakkaat kuin sisäliikuntahallilla. Urheilutalon tilat on rakennettu ja mitoitettu erilaiseen sisäliikuntaan ja erilaisille lajeille kuin sisäliikuntahalli.

Urheilutalolla on tilat esimerkiksi painiin, nyrkkeilyyn, judoon, painonnostoon, naisvoimistelulle, cheerleader-toiminnalle sekä sisäsoutua varten sisävesialtaassa. Lisäksi urheilutalon isossa palloiluhallissa, jossa on myös noin 1 300 hengen katsomo, pelataan mm. koripallon ja salibandyn aikuisten pääsarjaottelut ja järjestetään niiden harjoitusvuorot. Päivisin urheilutalon palloiluhalli ja eri tilat ovat vieressä olevien oppilaitosten käytössä, mutta niille tarvitaan myös lisää sisäliikuntatilaa, jota uusi halli tarjoaa.